【DO!BOOK・ページリンク】
ar2013   28 / 56

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


Board of Directors and Corporate Auditors Chairman Akihiko Yamadera President Futoshi Hashimoto Directors Katsutoshi Yamada Souichi Nomura Ken Ozeki Mikishi Takamura Kazuaki Nakagawa Shinichi Sugiura Nobuhiro Ishikawa Eiichi Takizawa* Corporate Auditors Kunio Sato (Standing) Shou Sato** Ryoji Miura** Kazuo Hara** Executive Officers Souji Hattori Akira Komine Akira Kuriyama Hideo Kato Tatsumi Nonaka Hidemi Nagano Tomio Kanbayashi Hisashi Hara Moriyuki Kenjou Akio Sato Shin Takahashi Hisao Honma Hiroshi Inukai Yoshifumi Kawaura Ryosuke Fujiwara (As of April 1, 2014) Katsutoshi Yamada Futoshi Hashimoto Souichi Nomura Akihiko Yamadera Mikishi Takamura Kazuaki Nakagawa Ken Ozeki Shinichi Sugiura Nobuhiro Ishikawa Eiichi Takizawa * Outside Director ** Outside Corporate Auditor 27 Annual Report 2013